Wsparcie dziecka i jego rodziny

Informacji o działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych udziela Gabriela Zülsdorff, tel.: 61 854 18 23, e-mail: gzulsdorff@poznan.uw.gov.pl

Autor: Gabriela Zülsdorff, Paweł Ryszka
Data utworzenia: 09.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.10.2017 - 10:28