Wicewojewoda

W dniu 11 stycznia 2016 roku Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Marlenę Maląg na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego.

Gabinet wicewojewody: II piętro, budynek A
e-mail: sekretariat.wicewojewody@poznan.uw.gov.pl

Przedmiot działalności

 1. Wicewojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa;
  2. Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
  3. Wydziału Polityki Społecznej;
  4. Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
  5. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim;
  6. Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu;
 2. Wicewojewoda bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, jednostki organizacyjnej podporządkowanej wojewodzie.
 3. Wicewojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
  2. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
  5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
  7. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 4. Wojewoda i wicewojewoda koordynują współpracę między nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zwanego dalej „urzędem”.
 5.  Wojewoda i wicewojewoda koordynują współpracę między nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zwanego dalej „urzędem”.
 6. Wicewojewoda współdziała z wojewodą w realizacji ustawowych zadań wojewody poprzez:
  1. uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
  2. wzajemne informowanie się o węzłowych zagadnieniach wchodzących w zakres obowiązków oraz o kierunkowych rozstrzygnięciach.
 7.  Wicewojewoda przedkłada wojewodzie dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach dotyczących zakresu działania wojewody.
 8. Wicewojewoda wykonuje powierzone zadania we współpracy z dyrektorem generalnym urzędu oraz przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
 9. Wicewojewoda podejmuje w imieniu wojewody decyzje, zgodnie z merytoryczną aprobatą wojewody, odnośnie kierunku rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

Status prawny wicewojewody:

Wojewoda i Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz  (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)).

Wicewojewoda w Grupie Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji

Życiorys

Marlena Maląg urodziła się w 1964 roku  w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie ukończyła pedagogikę na Wydziale Humanistycznym, a także studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zarządzania instytucjami oświatowymi na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej i w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Od początku kariery zawodowej  jest  związana z oświatą. W latach 1999-2002 pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim a następnie przez 9 lat była dyrektorem ostrowskiego Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej. Zdobyte podczas pracy w placówkach edukacyjnych doświadczenie wykorzystała na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Trzykrotnie uzyskała ogólnopolskie wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji”. Inicjowała uspołecznienie zarządzania oświatą w Ostrowie Wielkopolskim, zarządzała unijnymi projektami oświatowymi (m.in. „Szkoły nowych możliwości”, „Od dziś pracuję na swój sukces”) oraz programem „Ostrów miastem aktywnych obywateli”, skierowanym do ostrowskich organizacji pozarządowych. Zajmowała się wdrożeniem Ostrowskiej Karty Dużej Rodziny oraz programu mieszkaniowego. Jest autorką wielu projektów edukacyjnych, m.in. „Matematyka jest wszędzie”, „Matematyki odsłon kilka”, „Polubić matematykę”,  „ E- tornister” i profilaktycznych, takich jak „Zdrowie dla Ostrowa- 2012-2022…”.

Od 2012 do 2014 roku była zastępcą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, odpowiedzialnym za sprawy społeczne, obywatelskie, oświatowe, zdrowie oraz kulturę. W 2015 została  wicestarostą  ostrowskim. W latach 2006-2016 radna Rady Powiatu Ostrowskiego reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość.

11 stycznia 2016 r.  Premier Beata Szydło na wniosek  wojewody  wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmanna powołała Marlenę Maląg na stanowisko  wicewojewody  wielkopolskiego.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 12.05.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.05.2012 - 12:21
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.09.2018 - 14:01