Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2018 roku

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.: „Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2018 roku” informuje, że w dniu 24.01.2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Krzysztofem Chwałą prowadzącym działalność gospodarczą pn: 5S Krzysztof Chwała z siedzibą przy ul. Św. Floriana 8/11, 60-536 Poznań.
/Opublikowano 25.01.2018 r./

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 12.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.01.2019 - 14:05