Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17,
61-739 Poznań

Sekretariat p. 122 – I piętro
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 854 18 43

Dyrektor Wydziału
Grzegorz Wojtasz

pl. Wolności 17, I piętro
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 854 18 43

Zastępca Dyrektora Wydziału
Iwona Makowska-Chudzicka

e-mail: makowska-chudzicka@poznan.uw.gov.pl
ul. ks. Jakuba Wujka 1
Infolinia tel. 61 850 87 77

Adres do korespondencji:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Zastępca Dyrektora Wydziału
Aneta Budnik

e-mail: abudnik@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)
pl. Wolności 17, p.403, - IV piętro
Infolinia tel. 61 850 87 77

Struktura organizacyjna :

 • Oddział Organizacyjny i Nadzoru
 • Oddział do Spraw Obywatelstwa i Legalizacji Zatrudnienia
 • Oddział Legalizacji Pobytu i Obsługi Klienta
 • Oddział Paszportów
  • wraz z Terenowymi Punktami Paszportowymi  w Gnieźnie,  Nowym Tomyślu,  Ostrowie Wlkp i Szamotułach
 • Oddział Legalizacji Pobytu
 • Stanowisko do Spraw Wyznań Religijnych i Kontroli Zarządczej
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Równego Traktowania
 • Oddziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. praca w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 2. sprawy wewnętrzne w zakresie spraw dotyczących:
  1. kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców,
  2. obywatelstwa,
  3. ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
  4. rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
  5. kwalifikacji wojskowej;
 3. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.
Autor: Dorota Durczewska
Data utworzenia: 12.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.07.2017 - 11:30