Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
e-mail: sn@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 12 33, 61 853 28 73
fax: 61 854 15 81, 61 854 15 61

Dyrektor Wydziału - Dorota Stawicka
e-mail: dstawicka@poznan.uw.gov.pl
p. 764, bud. A

    Zastępca Dyrektora Wydziału - Agnieszka Twers-Janiszewska
e-mail: atwers@poznan.uw.gov.pl
p. 764, bud. A

Do zakresu działania Wydziału należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

  1. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w zakresie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami,
  2. rozwój wsi w zakresie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów,
  3. Skarb Państwa.
Autor: Robert Dubiel
Data utworzenia: 13.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.02.2017 - 11:55