Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 18 25
fax: 61 854 15 44
p. 866, bud. A
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Dyrektor Wydziału - Łukasz Krysztofiak
p. 665, bud. A

Zastępca Dyrektora Wydziału - Monika Donke-Cieślewicz
e-mail: donke@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 18 54
p. 867, bud. A

Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 • zabezpieczenie społeczne;
 • praca, z wyłączeniem spraw dot. zatrudniania cudzoziemców;
 • zdrowie, z wyłączeniem spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • rodzina;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
 • sprawy wewnętrzne w zakresie spraw dot. repatriacji;

Struktura wydziału:

 • Oddział Programów i Analiz - tel. 61 854 19 24
 • Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej  - tel. 61 854 18 23
 • Oddział Zdrowia - tel. 61 854 17 01
  • rejestr podmiotów leczniczych - tel. 61 854 18 29
  • specjalizacje lekarskie, staże - tel. 61 854 17 02, 61 854 14 32
  • konsultanci - tel. 61 854 19 96
 •   Oddział Rynku Pracy - tel. 61 854 14 31
 •   Oddział Organizacyjny i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - tel 61 854 14 80

Do zadań wydziału należy obsługa:

 1. Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 2. Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 11.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.07.2017 - 14:25