Sprostowania i odpowiedzi

W nawiązaniu do informacji pt. "Skarga na wojewodę - ws. szczepień", wyemitowanej na antenie Radia Merkury 27 marca br., wobec nieścisłych informacji pragnę poinformować, że do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła skarga o sygn. PS 49741/14 na "brak ochrony praw konstytucyjnych i działania bezprawne w sprawach szczepień ochronnych". Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odpowiedź na nią zostanie udzielona.

Gazeta Wyborcza

03-10-2013

Sprostowanie "Gazety Wybrczej", 7 października 2013 r.

Poznań, 21 sierpnia 2013 r.

Szanowny Pan
Adam Pawłowski
Polska Głos Wielkopolski

 

Szanowny Panie Redaktorze,

w artykule pt. „Premier Donald Tusk odwoła wójta Damasławka?” opublikowanym 18 sierpnia br. na stronie internetowej „Głosu Wielkopolskiego” pojawiły się nieprawdziwe informacje, które zgodnie z Prawem Prasowym wymagają sprostowania.

Szanowna Pani Redaktor,

w artykule autorstwa Artura Radwana pt. „Urzędnik w miejsce sekretarki i kierowcy” opublikowanym 15 stycznia br. na stronie B4 „Dziennika Gazeta Prawna” pojawiły się wypowiedzi wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci dotyczące oceny powołania centrów usług wspólnych. Autor artykułu nie przeprowadzał wcześniej w tej sprawie żadnej rozmowy z wicewojewodą, nie uzyskał od niego stanowiska, żadnej informacji nie udzielał mu także rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego.

Szanowna Pani
Jadwiga Sztabińska
Redaktor Naczelny
Dziennik Gazeta Prawna

 

Szanowna Pani Redaktor,

w artykule autorstwa Artura Radwana pt. „Urzędy za bogate, zwracają pieniądze” opublikowanym 14 stycznia br. na stronie pierwszej „Dziennika Gazeta Prawna” pojawiły się nieprawdziwe informacje, które zgodnie z Prawem Prasowym wymagają sprostowania.

Strony