Sprostowania i odpowiedzi

Szanowny Pan
Adam Pawłowski
Redaktor Naczelny
Polska Głos Wielkopolski

Na podstawie art. 31a ustawy Prawo Prasowe zwracam się o sprostowanie niezgodnych z faktami informacji zawartych w artykule „Niewłaściwe leczenie zrujnowało kobiecie życie” („Polska Głos Wielkopolski”, 26.06.2015, s.6).

Szanowny Pan
Redaktor
Bartłomiej Pomianowski
TVP Poznań

W związku z zapytaniem dotyczącym informacji pt. „Zmarnowana szansa”, która pojawiła się w programie telewizyjnym „Teleskop”, wyemitowanym 19 czerwca br. na antenie TVP Poznań, uprzejmie informuję, że 8 czerwca 2015 roku Wojewoda Wielkopolski skierował do Burmistrza Gminy Mosina pismo informujące o oszczędnościach finansowych, które pojawiły się w zadaniach objętych dotacjami państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Na podstawie art. 31a ustawy Prawo Prasowe zwracam się o sprostowanie niezgodnych z faktami informacji zawartych w artykule „Rolnicze NIE!” („Panorama Leszczyńska”, 29.01.2015, s.15)

Artykuł pt."Kima czuje się jedną z nas!", który ukazał się w środowym wydaniu (14.01.2015 r.) na stronie 1 i 3 "Głosu Wielkopolskiego" wymaga licznych wyjaśnień i sprostowania.

W nawiązaniu do informacji pt. "Skarga na wojewodę - ws. szczepień", wyemitowanej na antenie Radia Merkury 27 marca br., wobec nieścisłych informacji pragnę poinformować, że do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła skarga o sygn. PS 49741/14 na "brak ochrony praw konstytucyjnych i działania bezprawne w sprawach szczepień ochronnych". Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odpowiedź na nią zostanie udzielona.

Strony