Sprostowania i odpowiedzi

Na podstawie art. 31a ustawy Prawo Prasowe zwracam się o sprostowanie niezgodnych z faktami informacji zawartych w artykule „Rolnicze NIE!” („Panorama Leszczyńska”, 29.01.2015, s.15)

Artykuł pt."Kima czuje się jedną z nas!", który ukazał się w środowym wydaniu (14.01.2015 r.) na stronie 1 i 3 "Głosu Wielkopolskiego" wymaga licznych wyjaśnień i sprostowania.

W nawiązaniu do informacji pt. "Skarga na wojewodę - ws. szczepień", wyemitowanej na antenie Radia Merkury 27 marca br., wobec nieścisłych informacji pragnę poinformować, że do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła skarga o sygn. PS 49741/14 na "brak ochrony praw konstytucyjnych i działania bezprawne w sprawach szczepień ochronnych". Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odpowiedź na nią zostanie udzielona.

Gazeta Wyborcza

03-10-2013

Sprostowanie "Gazety Wybrczej", 7 października 2013 r.

Poznań, 21 sierpnia 2013 r.

Szanowny Pan
Adam Pawłowski
Polska Głos Wielkopolski

 

Szanowny Panie Redaktorze,

w artykule pt. „Premier Donald Tusk odwoła wójta Damasławka?” opublikowanym 18 sierpnia br. na stronie internetowej „Głosu Wielkopolskiego” pojawiły się nieprawdziwe informacje, które zgodnie z Prawem Prasowym wymagają sprostowania.

Strony

Subskrybuj Sprostowania i odpowiedzi