Głos Wielkopolski

Sprostowanie 

Szanowny Pan
Redaktor Naczelny
Adam Pawłowski
„Głos Wielkopolski”

W nawiązaniu do artykułu: „Lepiej wrócić do domu, niż trafić do wydziału dla cudzoziemców”, opublikowanym 25 września br. na trzeciej stronie Polska Głos Wielkopolski, chciałbym odnieść się do stawianych w nim zarzutów, które uważam za nieprawdziwe i krzywdzące.
W naszym kraju językiem urzędowym jest język polski – nie powinno zatem dziwić nikogo, że wszystkie oficjalne dokumenty  na urzędowo określonym formularzu w Polsce muszą być wypisane przez cudzoziemców po polsku. Wszystkie druki wypełnia się w języku polskim, jednak informacje jakie dane należy wpisać, podane są również w języku angielskim i francuskim.
Być może przez nieuwagę lub brak staranności, autorka artykułu odnotowała, że tylko przed budynkiem WUW znajduje się tablica informacyjna w języku angielskim.  Jest to niezgodne z prawdą. Tablic jest więcej. Kolejne dwie znajdują się na parterze budynku przed wejściem do windy oraz na czwartym piętrze, gdzie obsługiwani są cudzoziemcy.
Nie można zgodzić się ze stawianym w tekście zarzutem braku możliwości komunikacji językowej i braku pomocy ze strony urzędu, zwłaszcza że wszystkie osoby obsługujące bezpośrednio obcokrajowców „przy okienku” biegle władają językiem angielskim. Zauważalnym problemem jest natomiast fakt, że dla większości cudzoziemców język angielski jest drugim językiem, którym się posługują. Pomimo deklaracji przez cudzoziemca o jego znajomości, bardzo często jest ona na tyle słaba, że uniemożliwia swobodną komunikację.  Chciałbym dodać, że każdy cudzoziemiec składający wniosek o legalizację swego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór pouczenia w języku dla siebie zrozumiałym, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące obowiązujących przepisów.
Głównym zadaniem pracowników zewnętrznej firmy ochroniarskiej jest ochrona obiektu i osób w nim przebywających. Kompleksowa obsługa cudzoziemców jest realizowana przez merytorycznie przygotowanych urzędników wydziału na czwartym piętrze budynku. Opinie cudzoziemców nt. jakości oraz rozmieszczenia informacji wizualnej są niezwykle cenne. Jako urząd, staramy się wdrażać wszelkiego rodzaju cenne pomysły i innowacje służące poprawie jakości obsługiwanych klientów. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i dążąc do poprawy standardów obsługi klienta lista tłumaczy przysięgłych, prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości, została zamieszczona na stronie internetowej WUW.
Cytowane w artykule wypowiedzi osób, w tym obcokrajowców, w żadnej mierze nie mogą być podstawą stawianej w artykule tezy o  „niedobrej opinii wśród obcokrajowców”.  Jest ona krzywdząca i nieusprawiedliwiona, czego dowodem mogą być chociażby prowadzone przez urząd wojewódzki badania ankietowe. 
Z poważaniem

Z poważaniem Tomasz Stube
rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 27.09.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.09.2012 - 15:02