Senior+ nabór uzupełniający

Ruszył uzupełniający nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018. Wsparcie można otrzymać na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów: domów i klubów „Senior+”. Na ten cel przeznaczono ponad 16 mln zł.

Oferty w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub złożyć osobiście w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Więcej informacji pod linkiem:  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9934,ruszyl-...

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 14.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.05.2018 - 11:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.05.2018 - 11:58