Jesteś tutaj

Rządowe programy wsparcia dla uczniów i ich rodzin

mini

W gminie Tarnowo Podgórne, przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, powstał w tym roku nowoczesny plac zabaw. To jedna z 22 inwestycji realizowanych w Wielkopolsce przy wsparciu rządowej dotacji. Od 2009 roku w całym województwie dzięki programowi powstały przy szkołach 232 place zabaw oraz ponad tysiąc miejsc z kreatywnymi pomocami dla najmłodszych. W tym roku programem „Radosna Szkoła” objęte zostały szkoły filialne.

Dziś wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Walkowiak przedstawili na konferencji prasowej stan realizacji wszystkich rządowych programów kierowanych do uczniów i szkół w Wielkopolsce.

- Niewystarczająco wykorzystujemy środki pomocowe. Takim przykładem jest chociażby pomoc państwa w zakresie dożywiania - stwierdził wojewoda. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. W ubiegłym roku szkolnym z pomocy w postaci gorących posiłków, zasiłków na ich zakup i produktów żywnościowych skorzystało blisko 10 % dzieci objętych edukacją przedszkolną oraz uczniów uczęszczających do wszystkich typów szkół.

Kolejnym ważnym z punktu widzenia pomocy dla uczniów i ich rodziców programem jest „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z jego założeniami dofinansowanie na zakup podręczników będzie wynosić od 225 złotych do 770 złotych. Wysokość dotacji będzie uzależniona od klasy, do której uczeń będzie uczęszczał oraz podręczników z jakich będzie korzystał. Na realizację tego zadania dla województwa wielkopolskiego zarezerwowanych jest ponad 8 mln zł. Kwota ta jest o ponad 2 mln wyższa niż w ubiegłym roku. Wielkopolski Kurator Oświaty apeluje do rodziców o skorzystanie z tej formy wsparcia.

W tym roku pierwszy dzwonek szkolny usłyszy blisko 500 tys. uczniów. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.  

 Rządowe programy

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 14.08.2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.09.2013 - 09:59