Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
18.03.2016 - 07:53 strona: zaktualizowano Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dawid Politowski
18.03.2016 - 07:42 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
18.03.2016 - 07:24 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla .... Barbara Pietrzyk
18.03.2016 - 07:23 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Barbara Pietrzyk
18.03.2016 - 07:21 strona: zaktualizowano Administracja architektoniczno-budowlana do spraw dróg, kolei, budownictwa wodnego oraz terenów zamkniętych. Barbara Pietrzyk
18.03.2016 - 07:21 strona: zaktualizowano Administracja architektoniczno-budowlana do spraw dróg, kolei, budownictwa wodnego oraz terenów zamkniętych. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 18:34 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 14:54 strona: zaktualizowano Lustracja. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 14:54 strona: zaktualizowano Lustracja. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 14:36 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 14:34 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 14:05 wydarzenie: zaktualizowano Otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie . Anna Czuchra
17.03.2016 - 14:04 wydarzenie: zaktualizowano Otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie . Anna Czuchra
17.03.2016 - 14:01 wydarzenie: zaktualizowano Otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie . Anna Czuchra
17.03.2016 - 13:54 strona: zaktualizowano Konsultanci wojewódzcy. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 13:52 przetarg: zaktualizowano Świadczenie usługi transmisji danych oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 13:51 przetarg: zaktualizowano Wykonanie prac budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń w budynku C poziom -1 WUW al. Niepodległości 16/18 (I etap prac). Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 13:34 strona: zaktualizowano Informacja publiczna - wnioski do pobrania. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 13:33 strona: zaktualizowano Dostęp do informacji publicznej. Barbara Pietrzyk
17.03.2016 - 13:33 strona: zaktualizowano Dostęp do informacji publicznej. Barbara Pietrzyk

Strony