Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
23.11.2015 - 14:08 strona: dodano Starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 78/15 . Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 14:07 strona: dodano Zastępca kierownika oddziału do spraw kierowania Oddziałem Administracji i Eksploatacji w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 77/15 . Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 13:51 obwieszczenie: dodano Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały Nr XLV/873/14 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.. Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 08:25 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 08:25 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 07:52 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN1000 relacji Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą .... Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 07:51 strona: zaktualizowano Referent prawny do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 76/15 . Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 07:51 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN1000 relacji .... Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 07:50 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 161/Z/15 z dnia 3 listopada 2015r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa .... Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 07:49 strona: zaktualizowano Referent prawny do spraw orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 75/15 . Barbara Pietrzyk
23.11.2015 - 07:49 strona: zaktualizowano Referent prawny do spraw orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 75/15 . Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 14:40 przetarg: dodano Zakup i dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego z możliwością składania ofert częściowych. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:35 kontrole: zaktualizowano Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2015 roku, cz. 2. [poz. 101-200]. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:27 komunikat_ostrzegawczy: zaktualizowano Wirus MERS-CoV - zalecenia dla podróżujących. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:27 strona: zaktualizowano Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków na realizację rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - rok 2016. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:26 strona: zaktualizowano W dniu 24 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zmiana godzin pracy. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:25 wydarzenie: dodano W dniu 24 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zmiana godzin pracy. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:23 strona: zaktualizowano Praktyki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:23 strona: zaktualizowano Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o odbywanie danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 1 - 31.10.2015 r.. Barbara Pietrzyk
20.11.2015 - 10:22 strona: zaktualizowano Program integracji społeczności romskiej w Polsce 2016 rok. Barbara Pietrzyk

Strony