Przetargi

Status Nazwa
zakończony Wymiana okien w Centrum Powiadamiania Ratunkowego – budynek A w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a
zakończony Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą aplikacji do zarządzania i monitoringu tych urządzeń dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont 6 pomieszczeń w budynku „A” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Zabezpieczenie PPOŻ oraz BHP w budynkach „A” i „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni
zakończony Dostawa foteli oraz mebli do zabudowy kuchennej wraz z montażem na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa z wykonaniem Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Wykonanie prac budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń w budynku C poziom -1 WUW al. Niepodległości 16/18 (III etap prac)

Strony