Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w technologii światłowodowej – 19 lokalizacji