Świadczenie usługi sprzątania terenu wokół budynków w Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile wraz z pielęgnacją zieleni, z możliwością składania ofert częściowych