Przedmiot działalności

Wicewojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:

 1. Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
 2. Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
 3. Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
 4. Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu;
 5. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim;
 6. Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Wicewojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 2. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
 3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
 4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
 5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
 6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 7. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Status prawny wicewojewody:

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.);
 2. Statut Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 3. Regulamin organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 4. Zarządzenie nr 319/16 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 5. Zarządzenie nr 391/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wojewoda i Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz  (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl).

Wicewojewoda w Grupie Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji

Autor: Kinga Boguła
Data utworzenia: 12.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.03.2017 - 12:50