Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - FAMI

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (w skrócie FAMI) to mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

Więcej informacji o FAMI na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.fundusze.mswia.gov.pl  oraz www.copemswia.gov.pl.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w ramach FAMI realizuje projekt:

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
"Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta".

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja
 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.

Cele cząstkowe projektu:

  • podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta,
  • podniesienie standardów technicznych i wizualnych oraz doposażenie pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy pracowników obsługujących obywateli państw trzecich w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Poznaniu i Delegaturach w Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile,
  • zwiększenie dostępności usług i informacji o  prawach i obowiązkach cudzoziemców oraz o stanie prowadzonych spraw,
  • zwiększenie skuteczności komunikacji z klientem,
  • budowa efektywnej e-administracji: modernizacja i dalszy rozwój narzędzi informatycznych dla zapewnienia skutecznej i sprawnej obsługi,
  • usprawnienie procesów wewnętrznych związanych z obsługą spraw obywateli państw trzecich, w tym komunikacji wewnętrznej,
  • zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych oraz zasobów ludzkich,
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji służb Wojewody Wielkopolskiego  zaangażowanych w sprawy obywateli państw trzecich,
  • poprawa wizerunku Wojewody jako organu pierwszego kontaktu cudzoziemca z administracją rządową Rzeczypospolitej Polskiej.
Autor: Wojciech Stypiński
Data utworzenia: 06.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.07.2018 - 10:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.07.2018 - 12:50