Pokonać bezdomność

Treść archiwalna

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej  do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofer...
oraz
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-p...

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 15.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.02.2018 - 07:33