Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2012 rok

W 2012 r. Ministerstwo  Administracji i Cyfryzacji dofinansowało 8 projektów zgłoszonych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, a rekomendowanych przez wojewodę wielkopolskiego do realizacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
Są to:

  •  Projekt „Kontynuacja poprawy sytuacji bytowej Romów zamieszkałych w Obornikach przy ulicy Droga Leśna 86 poprzez wykonanie w budynku etażowego ogrzewaniagazowego”, na który Urząd Miejski w Obornikach otrzymał 46.700 zł dotacji,
  • Projekt „Zakup podręczników i wyprawek dla dzieci romskich”, na który Urząd Miejski w Obornikach otrzymał 8.000 zł dotacji,
  • Projekt - „Mówię i czytam lepiej, liczę sprawniej - projekt na zajęcia edukacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego, w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Poznań”, na który Urząd Miasta Poznania  otrzymał 38.250 zł dotacji,
  • Projekt - „Asystent romski w pomocy społecznej”, na który Urząd Miasta Poznania  otrzymał 18.240 zł dotacji,
  • Projekt  Wielkopolskiego Stowarzyszenia Romów - „Biuro porad obywatelskich” dofinansowany wsparciem w wysokości 17.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Romów – „Powrót do romskich korzeni. Lekcje pracy z koniem” dofinansowany wsparciem w wysokości 6.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - "Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych”, dofinansowany wsparciem w wysokości 20.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Propagowanie kultury romskiej oraz dziejów Romów w Polsce. Przełamywanie barier i uprzedzeń rasowych wśród młodzieży szkolnej - kontynuacja”, dofinansowany wsparciem w wysokości 8.000 zł.
Autor: Patryk Pawełczak
Data utworzenia: 28.03.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.07.2012 - 13:13