Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2010 rok

W 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowało 14 projektów zgłoszonych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, a rekomendowanych przez wojewodę wielkopolskiego do realizacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Są to:

 • Projekt „Kontynuacja poprawy sytuacji bytowej i podniesienia poziomu życia Romów zamieszkałych w Obornikach ul. Droga Leśna 86 poprzez  wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz remont schodów”, na który Urząd Miejski w Obornikach otrzymał 18.000 zł dotacji .
 • Projekt „Kontynuacja zadania - Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez wykonanie II etapu ocieplenia budynku wraz z elewacją przy ul. Świętokrzyskiej 2A w Chodzieży”, na który Urząd Miejski w Chodzieży otrzymał 15.000 zł dotacji.
 • Projekt „Dzień z Taborem – Biesiada Romska.”, na który Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał 2.750 zł dotacji.
 • Projekt „Równym krokiem w przyszłość”, na który Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni otrzymało 13.700 zł dotacji.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma” – „Zatrudnienie choreografa na potrzeby Dziecięcej Pracowni Artystycznej”, dofinansowany w wysokości 7.000 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma” – „Zakup wyposażenia na potrzeby Dziecięcej Pracowni Artystycznej”, dofinansowany w wysokości 8.000 zł.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma” - „Biuro porad obywatelskich” dofinansowany wsparciem w wysokości 7.000 zł
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma” – „Kontynuacja zatrudnienia nauczyciela wspomagającego” dofinansowany wsparciem w wysokości 8.000 zł.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma ” – „Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach muzycznych o profilu romskim” dofinansowany wsparciem w wysokości 25.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - "Białe soboty" dla osób pochodzenia romskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 25.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Integracja społeczna dzieci pochodzenia romskiego poprzez wyjazd oświatowo-integracyjny ”, dofinansowany wsparciem w wysokości 12.200 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Propagowanie kultury romskiej poprzez organizację Dnia Romskiego”, dofinansowany wsparciem w wysokości 6.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Badania profilaktyczne z zakresu stomatologii dla osób pochodzenia romskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 5.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Propagowanie kultury romskiej oraz dziejów Romów w Polsce. Przełamywanie barier i uprzedzeń rasowych wśród młodzieży szkolnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 20.000 zł.
Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 11.05.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.07.2012 - 18:26