Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2008 rok

W 2008 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowało 15 projektów zgłoszonych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, a rekomendowanych przez wojewodę wielkopolskiego do realizacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Są to:

 • Projekt „Wyposażenia lokali zamieszkanych przez rodziny romskie w pomieszczenia i urządzenia sanitarne” w Obornikach, na który Urząd Miejski w Obornikach otrzymał 25.000 zł dotacji .
 • Projekt „Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez wymianę okien i drzwi w mieszkaniach zamieszkałych przez rodziny romskie w mieszkaniach komunalnych na terenie miasta Chodzieży”, na który Urząd Miejski w Chodzieży otrzymał 17.000 zł dotacji.
 • Projekt „Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez modernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2A w Chodzieży, poprzez wykonanie: indywidualnej instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawy podłóg w mieszkaniach”, na który Urząd Miejski w Chodzieży otrzymał 35.000 zł dotacji.
 • Projekt „Dni z Taborem – Romowie są wśród nas”, na który Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał 3.160 zł dotacji.
 • Projekt „Nic nas nie dzieli – wiele łączy”, na który Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni otrzymało 5.000 zł dotacji.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości”, który dofinansowano w wysokości 7.500 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” –„Edukacja dorosłych – uzyskanie podstawowego średniego wykształcenia - kontynuacja”, dofinansowany wsparciem w wysokości 12.600 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Zorganizowanie pracowni krawieckiej”, dofinansowany w wysokości 18.000 zł.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Wyposażenie dziecięcej pracowni artystycznej”, dofinansowany w wysokości 8.000 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” - „Kontynuacja zatrudnienia dwóch asystentów edukacji romskiej” dofinansowany wsparciem w wysokości 28.000 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Prowadzenie biura porad obywatelskich” dofinansowany wsparciem w wysokości 4.800 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Kontynuacja zatrudnienia nauczyciela wspomagającego” dofinansowany wsparciem w wysokości 15.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Romów Polskich, - „Białe soboty” dla osób pochodzenia romskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 25.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Romów Polskich, - „Integracja społeczna dzieci pochodzenia romskiego poprzez działania oświatowo-integracyjne”, dofinansowany wsparciem w wysokości 15.500 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego  Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Romów Polskich, - „Propagowanie kultury romskiej poprzez udział romskich zespołów artystycznych w obchodach Dnia Swarzędza 2008 ”, dofinansowany wsparciem w wysokości 8.000 zł.

W sprawie realizacji w 2008 roku zadań rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zawarto umowy ze wszystkimi Wnioskodawcami w dniu 19 maja 2008 roku. Z Gminą Miejską Chodzież zawarto aneks z dnia 13 czerwca 2008 r. do umowy 8/08 z dnia 19 maja 2008 r. Środki na realizację zadań zostały przekazane beneficjentom. Do 31 stycznia 2009 roku podmioty, którym udzielono dotacji, złożyły sprawozdania z wykonania zadań objętych umową.

Autor: Karina Michalak
Data utworzenia: 21.04.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.07.2012 - 18:29