Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

Wojewoda Wielkopolski ustalił Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa wielkopolskiego stanowiące załącznik do Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 95/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), Wojewoda Wielkopolski w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Konstrukcja nowych priorytetów:

  1. Rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych w celu rozwiązywania istotnych problemów zdrowotnych w województwie realizowany w oparciu o MPZ.
  2. Optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w zakresie kompleksowej opieki medycznej w województwie wielkopolskim.
  3. Optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w zakresie sposobu udzielania opieki medycznej.
  4. Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej skierowanej na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz zmniejszenie liczby zgonów w populacji osób 18 - 65+ przy zwróceniu szczególnej uwagi na niekorzystne trendy demograficzne społeczeństwa.

Ponadto w priorytetach zawarto: cel, horyzont - czas realizacji, preferowane sposoby realizacji, proponowane mierniki i czas oceny oraz uzasadnienie.

Autor: Aneta Szczawik
Data utworzenia: 28.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.02.2019 - 12:07
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2019 - 15:22