Petycje 2018

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2018

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia
1 3.07.2018 Przedstawicielie miezkańców Święciechowy Zmiana nazwy ulicy
 Treść petycji
zakończono
11.09.2018
 Odpowiedź na petycję

*Dane osobowe usunięte na wniosek osoby wnoszącej petycję, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123, z 2018 r. poz. 130]

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 13.09.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.09.2018 - 08:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.09.2018 - 08:15