Paszporty - ważne informacje

Od 1 czerwca 2017 r. każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie.

 Infografika

Od 3 lipca 2017 r. we wszystkich Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uruchomiono możliwość internetowej rejestracji wizyty

Zgodnie z decyzją Starosty Nowotomyskiego w zamian za święto 11 listopada przypadające w sobotę Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu nieczynny będzie w dniu 22 grudnia 2017 r.

Informujemy, że rozpoczął się proces przechodzenia na system elektronicznej rezerwacji wizyty w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego i odbioru paszportu. W związku z powyższym pierwszeństwo obsługi mają osoby, które przez Internet zarezerwowały wizytę na określoną godzinę. Niezarezerwowanie wizyty spowoduje konieczność dłuższego oczekiwania w kolejce.

Z uwagi na zwiększoną liczbę wizyt rezerwowanych internetowo, bilety na załatwienie sprawy w danym dniu bez wcześniejszej rezerwacji wydawane są w ograniczonej ilości.

Po wyczerpaniu dziennego limitu biletów z danej kategorii spraw, biletomat wydaje tylko numerki dla osób posiadających rezerwację internetową.

Rezerwacja wizyty przez Internet w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbioru paszportu gwarantuje załatwienie sprawy.

Każdy numer z systemu kolejkowego będzie wzywany tylko raz, jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

Kontakt z Oddziałem Paszportów w Poznaniu:

Infolinia nr : 61 850 87 77
e-mail: paszport@poznan.uw.gov.pl
fax: 61 852 22 23

Informacja paszportowa w delegaturach i w oddziałach terenowych:

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Kaliszu
tel.: 62 760 83 04
e-mail: paszporty.kalisz@poznan.uw.gov.pl

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w w Koninie
tel.: 63 247 77 03
e-mail: paszporty.konin@poznan.uw.gov.pl

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lesznie
tel.: 65 511 82 13
e-mail: paszporty.leszno@poznan.uw.gov.pl

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Pile
tel.: 67 211 62 51
e-mail: : paszporty.pila@poznan.uw.gov.pl

Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie
tel.: 61 424 66 30

Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu
tel.: 61 442 67 60, 61 442 67 62

Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim
tel.: 62 737 84 78

Terenowy Punkt w Szamotułach
tel.: 61 292 55 46

***

Dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny opłata za wydanie paszportu kształtuje się następująco:

  • dorośli 70 zł.
  • młodzież od 13 do 25 roku życia 35 zł.
  • dzieci do 13 roku życia 15 zł.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Każdy członek rodziny otrzymuje Kartę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad otrzymania i korzystania z Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny .

Wzór Karty Dużej Rodziny:

  ***

Obywatelom polskim wydawane są paszporty biometryczne. Paszport tymczasowy może zostać wydany jedynie w udokumentowanych przypadkach przewidzianych w art. 23 ust.1 ustawy o dokumentach paszportowych.
Przy składaniu wniosków o wydanie paszportów dla dzieci pobierane są linie papilarne od małoletnich, którzy ukończyli 12 lat.

***

Złożenie wniosku i odbiór paszportu osób pełnoletnich następuje tylko osobiście. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku paszportowego od 5 roku życia. Paszport osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie może odebrać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun na podstawie dowodu osobistego, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz potwierdzenia otrzymanego przy składaniu dokumentów.

 

***

Utratę paszportu należy zgłosić w jednym z punktów paszportowych. Przy składaniu wniosku o nowy paszport należy przedłożyć posiadane dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty dotychczas posiadanego paszportu (zaświadczenie otrzymane z Policji, placówki kontroli granicznej, oświadczenia świadków).

***

Wnioski paszportowe są realizowane w terminie 1 miesiąca. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o wydanie nowego może wynosić do dwóch miesięcy.

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 25.04.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.12.2017 - 13:14