Oświadczenie wojewody wielkopolskiego o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok