Oświadczenie wojewody wielkopolskiego o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok