Ogłoszenie - zbędne składniki do nieodpłatnego przekazania