Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 23.06.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
56/17 07.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi korespondencji od organów egzekucyjnych w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 56/17 19.06.2017
55/17 01.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 55/17 12.06.2017 Pobierz
54/17 30.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 54/17 09.06.2017
53/17 30.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 53/17 09.06.2017
51/17 23.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 51/17 05.06.2017
52/17 22.05.2017 Microsoft Office document icon Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 52/17 02.06.2017
50/17 22.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 50/17 02.06.2017
49/17 22.05.2017 Plik starszy inspektor - Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 49/17 02.06.2017
48/17 18.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: nadzoru prawnego realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 48/17 29.05.2017
47/17 16.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 47/17 26.05.2017

Strony

Subskrybuj Oferty pracy