Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 18.10.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
30/18 21.02.2018 Plik radca prawny do spraw: obsługi prawnej w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 30/18 05.03.2018 Pobierz
29/18 19.02.2018 Plik kierownik oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 29/18 01.03.2018 Pobierz
25/18 16.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 25/18 26.02.2018 Pobierz
F/2/18 15.02.2018 Microsoft Office document icon starszy telefonista ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/2/18 28.02.2018
28/18 14.02.2018 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 28/18 27.02.2018 Pobierz
26/18 14.02.2018 Plik specjalista do spraw: obsługi Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 26/18 21.02.2018 Pobierz
27/18 13.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 27/18 23.02.2018 Pobierz
24/18 12.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: utrzymania przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica oraz spraw związanych z egzaminowaniem kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 24/18 22.02.2018 Pobierz
23/18 12.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 23/18 22.02.2018 Pobierz
22/18 01.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 22/18 12.02.2018 Pobierz

Strony