Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 09.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
65/18 17.04.2018 Plik specjalista do spraw: obsługi dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Wydziale w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 65/18 27.04.2018 Pobierz
64/18 17.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 64/18 27.04.2018 Pobierz
63/18 17.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 63/18 27.04.2018 Pobierz
62/18 17.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 62/18 24.04.2018 Pobierz
61/18 13.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 61/18 23.04.2018 Pobierz
60/18 13.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 60/18 23.04.2018 Pobierz
59/18 13.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd terytorialny w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 59/18 23.04.2018 Pobierz
57/18 12.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 57/18 23.04.2018 Pobierz
56/18 12.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: organizacyjnych i kadrowych w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 56/18 23.04.2018 Pobierz
55/18 09.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 55/18 19.04.2018 Pobierz

Strony