Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2017 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Rydzyna – Leszno od km 86.350 do km 94.750 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej do ...

... km 95.300, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.07.2017 - 08:05