Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa (przebudowa) ulicy Kościuszki w ciągu...

drogi wojewódzkiej nr 190 w m.Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 10.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.08.2017 - 00:00