Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 130/Z/16 wydanej przez wojewodę wielkopolskiego w dniu 16 września 2016 r. ...

... dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Kościan od km 121.180 do km 123.300 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1kV od km 120.900 do km 123.300, robót drogowych od km 121.100 do km 123.300, usunięcia kolizji elektroenergetycznych od km 121.140 do km 123.300, zewnętrznych sieci i instala cji od km 121.140 do km 123.310.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.11.2017 - 07:54