Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2017 r. wydana decyzja nr 224/17 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 149/Z/16 wydanej przez wojewodę wielkopolskiego w dniu ...

... 24 listopada 2016 r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Bojanowo od km 73.950 do km 76.150 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2017 - 00:00