Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2016 r. nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

... polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 (droga krajowa)w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie obejmującym zmianę parametrów technicznych rowów przydrożnych i przepustów usytuowanych wzdłuż drogi S11 oraz zmianę lokalizacji wylotów Wyl2 i W(k)-6. Publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2017 - 09:37