Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 46/Z/16 wydanej przez wojewodę wielkopolskiego w dniu 31 marca 2016 r. dla ...

... inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Stare Bojanowo od km 111.250 do km 113.290 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz elektroenergetyki do 1 kV od km 111.250 do km 116.430.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2017 - 00:00