Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 154/Z/15 wydanej przez wojewodę wielkopolskiego w dniu 20 października 2015 r. ...

... dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Leszno od km 94.750 do km 97.675 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji lektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2017 - 00:00