Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn .: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku ...

...  Poznań Główny - Szczecin - cz ęść 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265 w zakre sie przebudowy linii energetycznej potrzeb nietrakcyjnych LPN - 15 kV i linii energetycznej średniego napięcia 15 kV zasilającej samoczynną blokadę liniową”, na odcinku od km 18+360 do km 52+265 , na odcinku od km 18+360 do km 52+265..

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.09.2018 do 26.09.2018
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 06.09.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.09.2018 - 07:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.09.2018 - 07:43