Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii ...

... elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 25 lipca 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 06.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.07.2017 - 07:32