Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.7570.694.2013.11 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na ...

... rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan – Czempiń od km 111,250 do km 131,080, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 113/8 o pow. 0,0152 ha, arkusz mapy 1, obręb Stare Bojanowo, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 05.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.10.2017 - 10:40