Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.7570.455.2015.11 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na ...

... rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Rawicz od km 59,693 do km 64,440, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako: działki nr 399/2 o pow. 0,0082 ha oraz nr 400/2 o pow. 0,0074 ha, arkusz mapy 5, obręb Sierakowo, Gmina Rawicz – obszar wiejski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 05.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.10.2017 - 10:44