Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w miejscowości Siąszyce w ramach ...

... PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa lewoskrętu od km 268+770 do km 269+070".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 21 marca 2018 r.

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.03.2018 - 00:00