Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację ...

... inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 264 (ul. Kleczewskiej) w Koninie z rozbudową drogi powiatowej nr 603P (ul. Paderewskiego), realizowanej pn. "Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie", oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 459/19 o pow. 0,0010 ha, obręb Międzylesie.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
09.07.2018 do 23.07.2018
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 09.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2018 - 11:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.07.2018 - 11:40