Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2016 r. nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ...

... obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 (droga krajowa) – odcinek I od km 0+764,87 do km 4+382,42, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 05.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.12.2017 - 00:00