Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 45/Z/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji ...

...  Luboń k/Poznania od km 156.500 do km 159.000 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań” w ramach projektu POIiŚ 7.1- 5.1”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 05.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.06.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.06.2018 - 00:00