Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa sieci cieplnej napowietrznej wysokoparametrowej DN600 w rejonie ulicy Wilkowickiej w Lesznie w związku z budową ...

...  wiaduktu nad linią kolejową Wrocław - Poznań - odwodnienie ciepłociągu", realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku granica województwa.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 21 sierpnia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 04.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.08.2017 - 07:48