Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji nr 14/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 294+888 do km ok. 295+337 w m. Kokanin, ...

... realizowanej w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w m. Kokanin w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi Skarszew - Kokanin - Piotrów i skrzyżowania z drogą gminną, od km 294+900 do km 295+350”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
09.07.2018 do 23.07.2018
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 04.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.07.2018 - 02:15