Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn.: ...

... "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 04.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.12.2017 - 08:23