Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. dot. wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na „Budowie ...

... linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska w odcinku od słupa 209 do stacji Piła Krzewina ”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 04.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.12.2017 - 00:00