Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „ Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20) z torami zdawczo – odbiorczymi ..

... i drogą pożarową ”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 04.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.06.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.06.2018 - 00:00